Giới thiệu

Lịch Sử

Học viện Phụ nữ Việt Nam là cơ sở giáo dục đại học công lập được thành lập theo Quyết định 1558/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ. Kế thừa sự phát triển hơn 50 năm của Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương; Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức…..

Sứ mệnh

Học viện Phụ nữ Việt Nam có sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội, cán bộ nữ, cán bộ làm công tác phụ nữ và tham gia đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn trong từng thời kỳ; thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ để tham mưu….

CƠ HỘI HỌC TẬP VÀ THÀNH ĐẠT

8000
Vị trí tuyển dụng trong ngày hội việc làm hàng năm
90 %
Sinh viên có việc làm sau 6 tháng tốt nghiệp
400
Sinh viên được du học và trao đổi quốc tế hằng năm
4000
Suất học bổng mỗi năm

Tin tức